skip to Main Content

Víte, že u některých pojišťoven může mít klient na smlouvě sjednáno více připojištění a přitom platit méně? Víte, že u některých pojišťoven může být za vyšší pojistnou částku placeno méně? Víte, že u některých pojišťoven zaplatí klient při vyplňování papírové smlouvy podstatně více, nežli při elektronickém sjednání?

Ověřte si, zda využíváte všechny možné slevy naplno!

Pojišťovna Hlavní slevy a bonusy
AEGON Sleva 15 % z rizik smrt a invalidita za provozování sportu nebo dárcovství krve. Nutné doložit dokladem i po 3 letech trvání smlouvy, pak již je sleva do konce pojištění
Sleva 5 % z rizik smrt, invalidita, závažná onemocnění a závažné zdravotní následky za závazek absolvování předepsaných preventivních prohlídek (praktik, zubař, popř. gynekolog)
Bonus až 46 % z rizikového pojistného za všechna pojištění na smlouvě. Maximální bonus pro pojistné alespoň 1 500 Kč měsíčně a z toho min. 500 Kč na rizika. Připisuje se každých 10 let a na konci smlouvy.
ALLIANZ Sleva až 22 % za nekouření u vybraných připojištění, až 5 % za index BMI u vybraných připojištění
Sleva 10 % za platbu inkasem z účtu nebo SIPO nebo za roční platbu
Sleva až 15 % za 5 sjednaných skupin připojištění na celé smlouvě
Sleva z měsíčního pojistného za hlavní pojištění při elektronické komunikaci
Miliónová sleva – 15 % z pojistného za připojištění, pokud má pojištěný sjednána připojištění smrti, závažné nemoci, invalidity, trvalých následků (v součtu nebo samostatně) s PČ alespoň 1 mil. Kč (resp. 500 000 Kč, jedná-li se o pojištěné dítě)
AXA Sleva 5 % za BMI (jen u rizika smrti a invalidity)
Sleva 8 % (pojistné nad 6 000 Kč ročně), resp. 20 % (pojistné nad 20 000 Kč ročně)
Sleva dodatečná 5 % (pojistné nad 18 000 Kč ročně), s výjimkou pojištění denního odškodného a pojištění pracovní neschopnosti (tarif 367,368)
Věrnostní bonus: Klient dostává 25 % z ročního pojistného každý 5. rok trvání smlouvy, je navázáno na bezeškodní průběh (vyplaceno formou přeplatku na smlouvě, resp. možno požádat o vyplacení na účet klienta)
ČP Sleva 30 %, je-li celkové měsíční pojistné po slevách alespoň 500 Kč a tzv. životní složka (včetně investice) činí alespoň 250 Kč měsíčně (max. sleva, pokud tzv. průměrné roční netto pojistné za pojištění smrti, závažná onemocnění, invaliditu, zproštění při invaliditě a ztrátu soběstačnosti činí alespoň 250 Kč měsíčně)
Bonus 20 % z rizikových srážek nastává v případě dožití smlouvy nebo smrti 1. pojištěného. Platí pro smlouvy s minimálním měsíčním pojistným po slevě vyšším než 1 000 Kč, pojistná doba více než 10 let a podíl průměrného rizikového pojistného za sjednaná pojištění vůči běžnému pojistnému činí minimálně 40 %. Toto musí být dodrženo po celou dobu trvání smlouvy.
ČPP Sleva 10 % pro tzv. komplexní balíček (smrt, invalidita, závažná onemocnění na první riziko), resp. 5 % pro balíček smrt nebo invalidita
Bonus 10 % (7 let bezeškodní období, během kterých nedojde k vyplacení pojistné události) z pojistného u vybraných připojištění, např. invalidita, závažná onemocnění, trvalé následky, pracovní neschopnost, denní odškodné, hospitalizace
Bonus 10 % z pojistného za každých 10 let trvání pojištění (vztahuje se na všechna pojištění, s výjimkou neživotních jako je například pojištění odpovědnosti)
ČSOBP Bonus: každých 5 let vratka do mimořádného pojistného ve výši 10 % z rizikového pojistného, a to za veškerá sjednaná pojištění všech pojištěných osob (platí i při pojistné události)
GENERALI Sleva 15 % při postačitelném pojistném před slevou ve výši 6 000 Kč ročně
Sleva 25 % při postačitelném pojistném před slevou ve výši 12 000 Kč ročně
Bonus: po 10 letech a každých dalších 5 let navýšení hodnoty investice o 5 % (při pravidelné a včasné platbě min. pojistného v roční výši 12 000 Kč, pro běžné pojistné v negarantovaných fondech), při dřívějším ukončení smlouvy se bonus vrací.
KOOPERATIVA Bonus: 10 % ze zaplaceného pojistného za riziková pojištění vráceno v případě dožití
KP Sleva až 15 % za výši pojistného (maximální sleva pro pojistné vyšší než 2 000 Kč měsíčně) a sleva 10 % za další produkt sjednaný u Komerční pojišťovny (nezahrnuje kolektivní pojištění a cestovní pojištění)
NN Sleva 10 % na pojištění denního odškodného dětí či bolestného při sjednání s pojištěním trvalých následků dětí
Bonus: 10 % z rizikového pojistného za bezeškodní průběh u připojištění invalidity následkem úrazu (3. stupeň) a pracovní neschopnosti (od 29. dne); počítá se každoročně
Bonus 3 + 1 připojištění současně: smrt úrazem, trvalé následky a denní dávky minimálně PČ uvedené v tabulce pojišťovny (od PČ 200 000 Kč), obdrží klient jako bonus připojištění pro případ hospitalizace následkem úrazu až na 500 Kč denní dávky; obdobně u dětí
Bonus u NN Smart: 10 % z pojistného za připojištění (jen při PČ na smrt min. 100 000 Kč a min. pojistné na připojištění 400 Kč měsíčně), připsáno každých 10 let formou mimořádného pojistného
PČS Sleva až 20 % za komplexní rozsah pojištění (max. sleva při součtu PČ smrti, invalidity a závažných onemocnění nad 1,5 mil. Kč)
Bonusy: 5 % ze sjednaného a skutečně zaplaceného pojistného klient získá za prvních 15 let trvání smlouvy (min. u smluv na 20 let), dále 10 % z celkového rizikového pojistného klient získá každých 5 let, pokud v tomto období nedojde k pojistné události
METLIFE 20 % sleva za elektronický schvalovací proces (na všechna rizika)
Sleva až 20 % za nekouření (smrt, invalidita, závažná onemocnění)
Sleva za pravidelné preventivní prohlídky (až 15 % u pojištění smrti, až 10 % u pojištění invalidity a závažných onemocnění)
Sleva až 10 % za vysoké pojistné částky (maximální sleva pro PČ nad 1 mil. Kč), platí pro smrt úrazem a náhlou smrt, invaliditu, závažná onemocnění a trvalé následky
Sleva za administrativní zaměstnání až 15 % (u smrti úrazem, trvalých následků, závažných onemocnění aj., u rizika invalidity sleva 10 %, u smrti – sleva pokud je klient zároveň nekuřák – v závislosti na věku až 30 %)
Bonus: každých 5 let vratka ve výši 30 % administrativních měsíčních poplatků (na konci zbytek), po 10 letech bonus za bezeškodní průběh ve výši 10 % rizikového pojistného
UNIQA Nejsou žádné slevy z pojistného, ani věrnostní bonus

 

Zdroj zde.

Back To Top
Vyhledat