skip to Main Content
VIZE HELLO BANK!

Naší vizí je být bankou podporující svými produkty, službami i dalšími aktivitami udržitelnou spotřebu a celkově odpovědnější způsob života. Pomáhat v tom chceme i našim klientům a partnerům.

V Hello bank! a celé společnosti BNP Paribas Personal Finance jsme přesvědčeni, že spotřeba je jádrem globálních výzev – změny klimatu, vyčerpávání přírodních zdrojů a rostoucích sociálních nerovností. Je to ale i změna, kterou my sami procházíme v tom, jak žijeme a pracujeme. Právě udržitelná spotřeba může být klíčem k zodpovězení těchto aktuálních celosvětových otázek.

Díky odpovědnější spotřebě máme totiž my všichni moc chránit přírodní zdroje, snižovat svou uhlíkovou stopu a měnit svět ve větším měřítku. Věříme, že lidé coby spotřebitelé mají volbu ve svých rukou i ve své peněžence. A naším cílem je usnadnit jim přístup k financování odpovědnějších řešení.

Naši cestu k udržitelnému rozvoji a dlouhodobou transformaci naší společnosti i podnikání jsme shrnuli do Manifestu udržitelnosti. Stejně tak se můžete dozvědět více i o našich prioritních Cílech udržitelného rozvoje dle OSN (SDGs) nebo si přečíst Zprávu o angažovanosti společnosti BNP Paribas Personal Finance za rok 2019. Díky množství aktivit a iniciativ jsme pro vás poprvé připravili take naši lokální Zprávu Hello bank! o odpovědném přístupu 2020, kterou budeme nabízet každý rok.

Back To Top
Vyhledat