skip to Main Content

Generali Investments CEE poskytuje služby v oblasti kolektivního investování a investičního managementu. Na trhu působí od roku 1991 (dříve ČP INVEST) a dle aktuálních údajů Asociace pro kapitálový trh ČR je největší investiční společností působící na českém trhu s objemem aktiv pod správou v hodnotě přesahující 270 miliard Kč.

Generali Investments CEE nabízí komplexní produktovou nabídku a služby individuálním investorům i institucím, a to jak v oblasti fondových produktů, tak v oblasti asset managementu. Díky silnému analytickému zázemí tak můžeme poskytovat profesionální služby v oblasti správy aktiv fyzickým osobám, municipalitám, nadacím a institucionálním investorům, mezi které patří zejména pojišťovací a zajišťovací společnosti a penzijní fondy.

Back To Top
Vyhledat