skip to Main Content

EKKA-Gold s.r.o. byla založena v roce 2009 za účelem obchodování se vzácnými kovy. Následně, v roce 2010 vstoupil do naší společnosti významný zahraniční partner pro aurum KG z Mnichova. Zařazením EKKA-Gold do společné pobočkové sítě sdílíme s tímto dominantním evropským nebankovním obchodníkem společnou logistiku s přímým obchodním napojením na většinu významných světových producentů. Přesto jsme zůstali samostatnou společností s vlastní strategií a autonomní obchodní politikou.

CO CHCEME
 Přispět k renesanci zlata v roli investičního nástroje pro důchodové zabezpečení
– Propagovat rozumný podíl zlata do každého rodinného portfolia
– Šířit osvětu o vzácných kovech v roli ochránce dlouhodobé kupní síly rodinných úspor

NA ČEM NÁM ZÁLEŽÍ
Vědomi si toho, že je nutné stokrát udělat věc správně k nabytí důvěry a jen jednou špatně k jejímu pozbytí, stavíme naše služby klientům na důvěryhodnosti, profesionalitě a reputační bezúhonnosti. Požadavky na naše vlastní jednání jsme zakotvili v etickém kodexu. Platné údaje o naší společnosti: Výpis z Obchodního rejstříku.

CO NABÍZÍME NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM
 Okamžitý přístup k širokému sortimentu produktů ze vzácných kovů
– Transparentní cenové podmínky nákupu i zpětného odkupu
– Bezpečnou úschovu vzácných kovů
– Poradenství v oboru vzácných kovů

AuRENTA® – NÁSTROJ PRO DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ PRO VŠECHNY
Rychle prodat nebo zpětně vykoupit vzácné kovy je samozřejmý servis kvalitního obchodníka. Naše společnost jde však dál za hranici této samozřejmosti. Pilotním projektem naší společnosti je důchodový projekt spoření ve zlatě AuRENTA®. Permanentní vývoj tohoto produktu od roku 2010 nás řadí mezi technologické lídry na středoevropském trhu. Originální obchodní řešení postupného a cíleného budování vlastního zlatého pokladu ze zlatých slitků a mincí na osobním a na jméno majitele vedeném účtu s možností výplaty pravidelné renty, jakož i naše spolehlivá internetová platforma se prosazuje nejen na domácím českém trhu, nýbrž i na těch nejnáročnějších trzích západní Evropy. Naše AuRENTA® je pod různými obchodními názvy v naší licenci provozována významnými hráči na německém, švýcarském a od roku 2018 i na rakouském trhu, kam bude poskytnuta v pořadí již čtvrtá licence naší AuRENTY.

Back To Top
Vyhledat