skip to Main Content

V České republice působí skupina Amundiprostřednictvím společností Amundi Czech Republic investiční společnost, a. s. a Amundi Czech Republic Asset Management, a. s. Spravuje aktiva jak individuálním, tak institucionálním klientům a nadacím. Své produkty poskytuje přes distribuční kanály Komerční banka, UniCredit Bank a společnosti nezávislých finančních zprostředkovatelů. Z pražské centrály řídí také aktivity na Slovensku a v Bulharsku.

Celková aktiva spravovaná skupinou Amundi dosahují k 30. červnu 2021 1 794 miliard eur, což znamená nárůst o +12,7% během jednoho roku a +2,2 % oproti konci března 2021.

Back To Top
Vyhledat