skip to Main Content

Jsme, abychom sloužili zemědělcům…

Specializujeme se výhradně na zemědělská pojištění. Nabízíme pojištění plodin proti široké paletě rizik, které jsou spojené s nepřízní počasí a rovněž pojištění hospodářských zvířat. Ať pěstujete plodiny na orné půdě, vinnou révu, ovoce nebo chmel, vždy obdržíte nabídku s co nejvýhodnějšími podmínkami. Pěstitelům cukrové řepy a máku nabízíme speciální pojistky s krytím rizik, jako krupobití, požár, mráz, zaplavení, naplavení zeminy, poškození škůdci či větrem. Pojištění zvířat se vztahuje na škody spojené s výskytem nebezpečných nákaz a škody vzniklé v důsledku živelních událostí. Mezi další pojistitelná rizika patří jiná hromadná onemocnění, akutní otrava či jednotlivé škody na plemenných zvířatech.

Svou činnost zahájila Agra pojištovna v říjnu 2006. Postupně se stala druhou největší zemědělskou pojišťovnou v ČR. A přestože toto pojištění nabízí několik dalších pojišťoven, Agra svou silnou pozici obhajuje. V současné době využívají jejích služeb téměř dva tisíce klientů. Vedle České republiky se od roku 2008 daří pojišťovně i na Slovensku. V roce 2009 vstoupila společnost na maďarský trh, v letech 2012 a 2013 také do Rumunska a Slovinska.

Cílem a vizitkou naší společnosti jsou zajímavé produkty pojištění, profesionální způsob likvidace škod, velmi rychlé vyplácení pojistného plnění a partnerský, nebyrokratický přístup.

Naše specializace nedovoluje přelít případný pozitivní výsledek našeho hospodaření do jiných pojistných odvětví – pojišťujeme výhradně zemědělství.

Rezervní fondy naší pojišťovny byly za dobu její existence naplněny na zákonem předepsanou úroveň.

Zajistné smlouvy sjednané s renomovanými evropskými zajistiteli znásobují naši finanční sílu.

Správní náklady naší pojišťovny zůstávají nadále velmi nízké. Nemáme vlastní obchodní službu a využíváme služeb makléřů a našich přímých i nepřímých zakladatelů- pojišťoven Kooperativa, ČPP a UNIQA.

Likvidaci škod provádějí sami zemědělci – námi zaškolení externisté. Umějí se dokonale vcítit do role svého, nepřízní počasí postiženého, kolegy. I jejich využití přináší – ve srovnání se stálou likvidační službou – velké úspory nákladů.

Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá, informace ke zpracování údajů a jejich zabezpečení naleznete zde.

Agra pojišťovna je organizační složka rakouské pojišťovny Die Österreichische Hagelversicherung VVaG, která již sedmdesát pět let poskytuje své služby rakouským zemědělcům. Její právní formou je vzájemnostní pojišťovací spolek, neklade tedy důraz na maximalizaci zisku, ale na spolehlivou a trvalou službu zemědělcům. V Rakousku má pojištěno více než 85 % zemědělské půdy.

Rádi pro Vás zpracujeme nabídku pojištění, kontaktujte nás prostřednictvím nezávazné poptávky nebo se obraťte na našeho zástupce ve Vašem regionu.

Back To Top
Vyhledat