Naše služby

Finanční služby pro fyzické osoby

Pořídit si vlastní bydlení? Spořit na důchod? Spořit dětem? Investovat? Půjčit si? Pojistit sebe, své blízké či majetek? Anebo si prostě s rodinou dopřát příjemnou dovolenou? Mít přehled o vlastních příjmech a výdajích, ať už se jedná o osobní finance, nebo o rodinný rozpočet, to je první krok na cestě k finanční nezávislosti. A na této cestě vás rádi doprovodíme až k cíli.

OSOBY

Životní pojištění zaujímá na trhu finančních produktů své unikátní postavení a rozhodně se nehodí pro každého. Nejčastějšími pojištěnci, kterým je tento produkt určen především, bývají živitelé rodin, bez jejichž příjmů by mohli mít jejich nejbližší existenční potíže.

Zajímají vás možnosti odpočtů pojistného z daní? Je pro vás vhodnější investiční životní pojištění, kapitálové životní pojištění, anebo rizikové životní pojištění? Vhodnou variantu a veškeré další aspekty životního pojištění můžete konzultovat s našimi odborníky.

Život je plný nástrah a úrazy bohužel patří mezi jeho nechtěné součásti. Nešťastná náhoda může narušit zaběhlý styl života – po čas rekonvalescence, ale v horším případě i doživotně. Úrazové pojištění je tu právě proto, aby měl člověk v pracovní neschopnosti alespoň o jednu starost méně.

Potřebujete se poradit o rizicích, na která se pojistit? O parametrech své úrazové pojistky? O tom, jak nejlépe pojistit děti? Rádi vám pomůžeme finančně zajistit sebe i své blízké pro případ zdravotní indispozice.

BYDLENÍ

Investice do vlastního bydlení, je-li dobře promyšlená, se vyplatí, a to i v případě financování úvěrem. Pokud plánujete rekonstrukci nebo rovnou pořízení nového bytu, domu či pozemku, hypotéka je jednou z nejjednodušších cest k vysněnému domovu.

Potřebujete se zorientovat v nabídkách hypotečních úvěrů, v úrokových sazbách a jejich fixacích u jednotlivých bank? Chcete se poradit o možnostech splácení, popř. o vhodnosti té či oné hypotéky právě pro vás? Rádi vám s důležitým rozhodováním pomůžeme.

Délka fixace úrokové sazby bývá vedle samotné výše úroku jedním z nejdůležitějších kritérií při výběru hypotéky. Po skončení fixačního období nastává čas pro přehodnocení podmínek splácení. Nová sazba už není pro klienta tak výhodná, a proto je namístě uvažovat o refinancování hypotéky, tedy splacení hypotékou s lepšími podmínkami.

Potřebujete rychle refinancovat, protože se vám blíží konec fixace u stávajícího hypotečního úvěru? Obdrželi jste už dopis z banky a nestačíte se divit nabízené úrokové sazbě pro další období hypotéky? I v časové tísni vám můžeme pomoct získat zajímavější úrok, provést srovnání hypoték a konzultovat vaše možnosti.

I se sníženou státní podporou jsou prostředky ukládané do stavebního spoření stále velmi dobře zhodnocovány, navíc s možností úvěru (řádného či překlenovacího) na rekonstrukci nebo nákup nového bydlení.

Nastavili vám ve stavební spořitelně vysokou cílovou částku hned od začátku? Víte, že si cílovou částku můžete nechat navýšit kdykoliv v průběhu spoření? Tak proč platit víc už teď? Chcete prozatím spořit, nebo byste rádi co nejdřív dosáhli na výhodný úvěr? Nastavíme vám stavební spoření na míru, jak zrovna potřebujete.

U čerpání prostředků na bydlení prostřednictvím úvěru ze stavebního spoření velmi záleží na tom, jak dlouho a kolik se spořilo. Pokud nejsou splněny podmínky pro výhodný řádný úvěr, je tu ještě možnost čerpání úvěru překlenovacího (meziúvěru).

Rádi byste financovali nákup nemovitosti nebo její rekonstrukci úvěrem ze stavebního spoření? Potřebujete se ujistit, že vám ve stavební spořitelně podali o své nabídce úplné informace? Obraťte se na nás, nezávisle posoudíme parametry vašeho stavebního spoření a uvidíme, zda je pro vás skutečně tím nejzajímavějším řešením.

Spotřebitelský úvěr, čili půjčka v podstatě na cokoliv, je běžně dostupným, ale zároveň i tak trochu ošidným nástrojem. Je třeba dobře uvážit jak výši půjčky a úrok, respektive RPSN, tak samozřejmě i podmínky splácení.

Nevíte si rady se spotřebitelským úvěrem, potřebujete konsolidovat půjčky nebo pomoct se splátkovým kalendářem? Každá situace má své řešení a naši finanční poradci jsou připraveni ho spolu s vámi najít.

CESTOVÁNÍ

Poskytnutí nutného lékařského ošetření máme sice všude v rámci Evropské unie garantováno, ale jen omezeně a případná spoluúčast na zdravotní péči by mohla být velmi nákladná. Proto se vyplatí si na jakoukoliv cestu do zahraničí (dovolenou, služební cestu, studijní a pracovní pobyty aj.) sjednat cestovní pojištění případných léčebných výloh.

Jaké komerční cestovní pojištění si zvolit pro daný typ zahraniční cesty? Jaké jsou možnosti připojištění nad rámec pojištění do zahraničí a jak je optimálně kombinovat? Rádi vám pomůžeme nastavit pojistnou smlouvu tak, abyste se na svých cestách cítili bezpečně.

MAJETEK

Doma se může přihodit leccos a bohužel ne všemu lze předejít. Pojistit vybavení domácnosti proti poškození, zničení či vloupání a dalším nepříjemným událostem je proto vhodný způsob, jak chránit svůj majetek. Uzavřít pojištění domácnosti je jistě rozumným krokem, ale stejně tak důležité je mít pojistku správně nastavenou.

Nevíte, které pojištění domácnosti si vybrat, případně na kolik svou domácnost pojistit? Uvažujete o změně pojistné hodnoty, tak aby odpovídala skutečné hodnotě vašeho majetku? I s rozhodováním, jak co nejlépe chránit věci, na kterých vám záleží, rádi pomůžeme.

Vlastnictví jde ruku v ruce se zodpovědností – ať už se jedná o obytnou budovu (rodinný domek, bytový dům či chalupu), nebo o stavbu. Smyslem dobrého pojištění nemovitosti je, aby následky živlů (přírodních, ale i těch společenských) měly co nejmenší dopad na domácí rozpočet.

Vlastníte nemovitost a chcete se poradit o pojistných rizicích či celkově o možnostech pojištění? Anebo již máte dům pojištěn a zajímalo by vás, jak na tom s vaší stávající pojistkou jste? Obraťte se na nás!

ODPOVĚDNOST

Pojištění poskytuje ochranu pro případ škody způsobené při činnostech běžných v občanském životě, zejména při:

 • provozu domácnosti
 • rekreaci a zábavě
 • rekreačních sportech (lyžování, jízda na kole, jízda na koni atd.)
 • chovu domácích a drobných hospodářských zvířat (psů, koček, včel, ptactva atd.)

Pojištění se obvykle vztahuje i na další členy společné domácnosti (podrobněji viz. podmínky konkrétní pojišťovny):

 • manžela nebo manželku, druha nebo družku, registrovaného partnera
 • děti do 18 let
 • poskytuje ochranu i pro případ škody způsobené domácími mazlíčky

Pojištění platí na území ČR a území Evropy při přechodném turistickém pobytu.

PŘÍKLADY ÚJMY

 • rozbití či poškození zboží v obchodě
 • dopravní nehoda zaviněná pojištěným jako cyklistou
 • zranění osoby nebo zvířete způsobené psem pojištěného
 • újma způsobená dětmi třetím osobám
 • poškození malby v pronajatých prostorech
 • zranění protihráče při rekreačním sportu

Pojištění se obvykle vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu, popřípadě i jinou újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení, vzniklou v souvislosti s (podrobnosti viz. podmínky konkrétní pojišťovny):

 • vlastnictvím, držbou, nájmem nebo správou hmotné nemovité věci, tj. stavby a k ní příslušného pozemku a doplňkových staveb nacházejících se na pozemku či v bytu
 • vlastnictvím a provozem zařízení v domě určeném pro nájemníky
 • vlastnictvím budovy nebo díla ve stavbě
 • prováděním stavební činnosti

Ve stejném rozsahu jako pojištěný jsou dále obvykle pojištěny fyzické osoby pověřené čištěním a údržbou chodníků, schodišť, chodeb a prostranství patřících k nemovitosti, pokud jde o jejich povinnost nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení způsobenou výkonem této činnosti třetím osobám.

PŘÍKLADY ÚJMY

 • pád omítky, střešní krytiny, sněhu nebo ledu z vlastněné nemovitosti na procházející osobu nebo zaparkované auto
 • pád stromu z pozemku pojištěného na sousedův pozemek
 • úraz chodce na zledovatělém chodníku, který majitel neuklidil
 • prasknutí potrubí a vyplavení bytů pod vámi

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli tzv. „pojistka na blbost“ stojí pár korun (je nabízena již od 300 Kč/rok) a pomůže Vám při škodě způsobené zaměstnavateli Vaší nedbalostí nebo nepozorností.

Dle zákoníku práce každý zaměstnanec odpovídá za škody způsobené při plnění úkolů v pracovněprávním vztahu. Váš zaměstnavatel Vám může dát k úhradě škody až do výše 4,5 násobku Vašeho platu, což jistě není nemalá částka.

Na co se pojištění vztahuje?

Vztahuje na škody, které způsobíte zaměstnavateli na majetku. A zaměstnavatel bude po Vás požadovat náhradu těchto škod.

PŘÍKLADY ŠKOD

 • zaměstnanec svou neopatrností poškodí zařízení zaměstnavatele
 • zaměstnanec neoznačí výkop na staveništi a způsobí škodu na zdraví třetí osobě
 • při řízení referentského vozidla nedá zaměstnanec přednost v jízdě a poškodí vozidlo zaměstnavatele (škoda na věci)
 • zaměstnavatel je nucen si po dobu opravy zaměstnancem poškozeného vozidla vypůjčit vozidlo náhradní (následná finanční škoda)
 • zaměstnanec neprověří a chybně zaúčtuje materiál a způsobí chybu v účetnictví (čistá finanční škoda)

NEVZTAHUJE SE NA ŠKODY

 • způsobené v souvislosti s používáním zbraní
 • na věcech, které pojištěný užívá protiprávně
 • v důsledku vývoje, výroby, instalace, používání, provozování, výpadku, poškození, změny nebo chybné či omezené funkce počítačových systémů
 • následkem požití alkoholu nebo návykových látek
 • schodkem na svěřených hodnotách
 • v souvislosti s pracovním vztahem uzavřeným na základě Dohody o provedení práce

Výše limitů

Při sjednávání si volíte limit pojistného plnění, který by měl odpovídat nejméně 4,5 násobku vaší průměrné měsíční mzdy(hrubá mzda včetně příplatků, odměn apod.).

Spoluúčast

Nedílnou součástí pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli je spoluúčast. Spoluúčast nabízí každá pojišťovna jinou, jedná se o rozmezí v desítkách procent.

Řízení dopravních prostředků

Pojistnou smlouvu lze uzpůsobit také pro zaměstnance, kteří řídí firemní vozy, vysokozdvižné vozíky, nákladní automobily a podobně. Pokud bude toto rozšíření sjednáno, vztahuje se pojištění i na škody způsobené na firemním vozidle.

Územní platnost

Pojištění odpovědnost za škodu lze sjednat s rozšířenou územní platností. Pojištění se nebude vztahovat pouze na ČR (základní pojištění), ale i na sousední státy, Evropu, nebo celý svět.

PENZE

Vzhledem k vývoji našeho státního důchodového systému je jistě namístě zabývat se otázkami finančního zabezpečení na „podzim života“, a to bez ohledu na věk. Penzijní připojištění je tradičním spořícím produktem, do něhož kromě státu mnohdy přispívá ještě i zaměstnavatel.

Jak nastavit měsíční příspěvky a dosáhnout na možnost daňových úlev? Který penzijní fond má nejnižší náklady příštích období? A vyplatí se přechod? Máme vlastní analýzy a rádi vás seznámíme s potřebnými informacemi.

VOZIDLO

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tzv. povinné ručení, by mělo všeobecně zvýhodňovat řidiče jezdící bez nehod, a to formou každoročního snižování pojistného. Viníky dopravních nehod naopak „trestá“ navyšováním plateb.

Necháváte si rok co rok pojišťovnou připravit nabídku zákonného pojištění a máte pocit, že za jízdu bez nehod byste mohli získat vyšší slevy? Nechte si od nás udělat propočet, ať víte, jak na tom jste, a co všechno byste mohli nebo dokonce měli od pojišťovny dostat.

Havarijní pojištění zmírňuje dopad různých škod, které majiteli vozidla mohou vyvstat v souvislosti s vlastnictvím a užíváním vozu: dopravní nehoda, krádež, živelná pohroma atd. Vysoké pojistné se však nemusí vyplatit u všech aut.

Na jaká rizika a na jakou částku své auto pojistit? Chystáte se uzavřít havarijní pojištění, nebo již havarijní pojištění máte, ale chcete platit méně? Přijďte se k nám poradit, neúčtujeme si provize.

INVESTICE

Investiční a podílové fondy jsou typickými instrumenty kolektivního investování. Jejich velkými přednostmi jsou nashromáždění finančních prostředků různých investorů (čili možnost nižšího vkladu pro jednotlivce) a následně delegace investičního rozhodování na profesionální investory. To tedy znamená investici s minimálním rizikem a relativně snadný přístup k penězům.

Přemýšlíte o investici do cenných papírů, konkrétně do podílových listů? Vyhlédli jste si některý z podílových fondů, anebo se naopak v množství fondů jen těžko orientujete? Pokud máte hodinku času, můžeme spolu různé možnosti kolektivního investování konzultovat.

Jedná se o bezpečnou investici Vašich finančních prostředků. Pravidelným spořením prostřednictvím Zlatého plánu se vypořádáte s rizikem značného kolísání cen na trhu se zlatem. Spořit můžete již od 300 Kč/měsíčně. Díky on-line systému máte non stop přístup k informacím o výši Vašeho spoření, aktuálních cenách i výši obchodní přirážky (tzv. prémia). Zlato je řádně pojištěno. O jeho dodání rozhodujete VY. Záleží na Vás, jestli si zlato uskladníte v bezpečnostních trezorech nebo u Vás doma.

Služba Prémiového bankovnictví je určena pro fyzické osoby – nepodnikatele s odhadovaným finančním majetkem od 3 000 000 Kč. Při takovém objemu svěřených finančních prostředků můžeme nabídnout skutečně zajímavé výnosy v několika typech bankovních vkladů, podílových fondech a dluhopisech.

Ve spolupráci s bankovním domem J&T nabízíme vysoce zhodnocený vklad CLEAR DEAL. Jde se o službu, která vám umožní nadstandartně zhodnocovat vaše úspory bez zbytečné administrativy. Rozlišujeme dva typy vkladu Clear Deal – termínované vklady a vklady s výpodědní lhůtou.

Clear Deal představuje bankovní vklad s jedním z nejvyšších výnosů na trhu a jasně stanovenou úrokovou sazbou, která je připisována každoročně po celou dobu platnosti vkladu. Výnosy na termínovaných vkladech plynou klientům ze zisků, které banka se svěřenými finančními prostředky realizuje. Banka se tak dělí o úspěch se svými klienty.

Doporučení, řešení a výstupy vycházející z našich služeb Vás povedou nejen k zodpovědnému a vyváženému finančnímu rozpočtu, ale hlavně k celkovému růstu Vašeho kapitálu.

Veškeré naše služby jsou navržené a dále vyvíjené tak, aby Vás vždy spolehlivě chránily před nástrahami, které se přímo či nepřímo dotýkají Vaší peněženky. Mohou to být běžné finanční potřeby, se kterými se potýkáte skoro každý den, ale i složitější situace, ze kterých na první pohled není východiska a může se zdát, že žádné řešení snad ani neexistuje. Podobné okamžiky nás v průběhu života občas potkají a tu chvíli jistě oceníte pomoc a podporu důvěryhodného partnera.

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ

Komplexní analýzu finanční situace s výhledem do budoucna lze zpracovat jak jednotlivcům, tak i pro rodinné rozpočty. Získáte přehled nejen o celkovém příjmu, ale především o pravidelných platbách a jejich struktuře: na kolik vás přijde bydlení, jídlo a spotřeba, doprava a jiné běžné výdaje, kolik si můžete spořit a kolik byste měli vzhledem ke svým plánům do budoucna, kolik si můžete půjčit a kolik splácet atd.

Chcete si dát do pořádku, čili tzv. optimalizovat osobní finance nebo rodinný rozpočet? Máte zájem o vypracování finančního plánu na míru vaší situaci, finančním možnostem a představám o budoucnosti? Sjednejte si bezplatnou konzultaci s naším finančním konzultantem.

Finanční služby pro právnické osoby

Firmám zpracováváme nabídky na základě provedeného výběrového řízení – na flotilové pojištění vozidel, pojištění odpovědnosti zaměstnanců, pojištění odpovědnosti z podnikání, pojištění průmyslových rizik a další. Naše práce vám dává prostor a čas plně se soustředit na vlastní podnikání.

POJIŠTĚNÍ

Jedna smlouva a jedno úhrnné pojistné na kompletní vozový park představuje nejen snadnou správu s minimem administrativy, ale hlavně díky tzv. flotilové slevě i daleko výhodnější podmínky. Flotilové pojištění firemních aut (firemní flotila) slučuje všechna pojištění vozidel dohromady – povinné ručení, havarijní pojištění aj.

Chcete ušetřit na pojištění firemních vozidel? Pomůžeme vám s flotilovým pojištěním snížit a zpřehlednit provozní výdaje.

Každé podnikání nese určitá rizika a ta, jejichž dopady by mohly být pro podnik až likvidační, je rozumné si pojistit. Nebezpečí živelných neštěstí, ekologických havárií a jiné jakkoliv specifické případy přerušení provozu, to všechno jsou situace pro pojištění průmyslových rizik.

Nevíte, na jaká rizika podnikání se v případě vaší společnosti vyplatí pojistit? Přijďte se k nám poradit, jsme tu pro vás.

Úhradu neúmyslně zaviněné škody, kterou zaměstnanec způsobí svému zaměstnavateli, lze umenšit částečným nebo i úplným plněním z pojištění odpovědnosti za škody při výkonu povolání, neboli pojištění odpovědnosti zaměstnance.

Chcete se pojistit pro případ škod v rámci pracovněprávního vztahu? Obraťte se na naše finanční poradenství, pomůžeme vám vybrat pojišťovnu i optimální variantu pojištění profesní odpovědnosti.

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozní činností je tu pro případy, kdy vlastní podnikání způsobí újmu někomu jinému. Jedná se mimo jiné o škody způsobené zákazníkům závadným výrobkem, poškození prostor či přístrojů pronajatých k podnikání atp.

Chcete se pojistit pro případ škody způsobené vaším podnikáním? Rádi vám pomůžeme najít rovnováhu mezi podnikatelskými možnostmi a riziky.

Spotřebitelský úvěr, čili půjčka v podstatě na cokoliv, je běžně dostupným, ale zároveň i tak trochu ošidným nástrojem. Je třeba dobře uvážit jak výši půjčky a úrok, respektive RPSN, tak samozřejmě i podmínky splácení.

Nevíte si rady se spotřebitelským úvěrem, potřebujete konsolidovat půjčky nebo pomoct se splátkovým kalendářem? Každá situace má své řešení a naši finanční poradci jsou připraveni ho spolu s vámi najít.

ÚVĚRY

Bytová družstva (BD) a společenství vlastníků jednotek (SVJ) mohou pomocí těchto úvěrů financovat rekonstrukce a nákupy bytových domů, popřípadě refinancovat jiné zdroje investované do budovy.

Jste bytové družstvo nebo společenství vlastníků bytových jednotek a řešíte financování oprav či celkové modernizace bytového domu? Potřebujete uhradit kupní cenu nemovitosti prodávané v rámci privatizace komunálního nebo podnikového bytového fondu? To vše jsme schopni pro vás zajistit.

Základní pravidlo, že kdo chce úspěšně podnikat, musí především správně nakládat s penězi, platí bez ohledu na to, zda jde o drobnou živnost, malou až střední firmu či nadnárodní organizaci. Investice do rozvoje podnikání (investiční úvěr) nebo půjčka na řešení dočasné platební neschopnosti (provozní úvěr) jsou dvě nejběžnější formy podnikatelských úvěrů.

Podnikáte a nemáte čas obcházet banky, zjišťovat a srovnávat možnosti financování svého podnikatelského záměru? Není to nutné, naši odborní poradci jsou tu právě od toho, aby vám v otázkách podnikových financí poskytli kompletní servis.

BENEFITY

Příspěvky zaměstnancům na životní pojištění nebo do penzijního fondu patří mezi tradiční zaměstnanecké benefity. Pro zaměstnavatele navíc představují i daňově uznatelné náklady, a to v plné výši.

Zajímá vás, jaké daňové a finanční výhody pro společnost představují příspěvky zaměstnancům na jejich životní pojištění nebo penzijní připojištění? Víme, jak mohou pojišťovny finančně motivovat tyto společnosti, a rádi vám pomůžeme dosáhnout na nabízené výhody.

INVESTICE

Investiční a podílové fondy jsou typickými instrumenty kolektivního investování. Jejich velkými přednostmi jsou nashromáždění finančních prostředků různých investorů (čili možnost nižšího vkladu pro jednotlivce) a následně delegace investičního rozhodování na profesionální investory. To tedy znamená investici s minimálním rizikem a relativně snadný přístup k penězům.

Přemýšlíte o investici do cenných papírů, konkrétně do podílových listů? Vyhlédli jste si některý z podílových fondů, anebo se naopak v množství fondů jen těžko orientujete? Pokud máte hodinku času, můžeme spolu různé možnosti kolektivního investování konzultovat.

Jedná se o bezpečnou investici Vašich finančních prostředků. Pravidelným spořením prostřednictvím Zlatého plánu se vypořádáte s rizikem značného kolísání cen na trhu se zlatem. Spořit můžete již od 300 Kč/měsíčně. Díky on-line systému máte non stop přístup k informacím o výši Vašeho spoření, aktuálních cenách i výši obchodní přirážky (tzv. prémia). Zlato je řádně pojištěno. O jeho dodání rozhodujete VY. Záleží na Vás, jestli si zlato uskladníte v bezpečnostních trezorech nebo u Vás doma.

Služba Prémiového bankovnictví je určena pro fyzické osoby – nepodnikatele s odhadovaným finančním majetkem od 3 000 000 Kč. Při takovém objemu svěřených finančních prostředků můžeme nabídnout skutečně zajímavé výnosy v několika typech bankovních vkladů, podílových fondech a dluhopisech.

Ve spolupráci s bankovním domem J&T nabízíme vysoce zhodnocený vklad CLEAR DEAL. Jde se o službu, která vám umožní nadstandartně zhodnocovat vaše úspory bez zbytečné administrativy. Rozlišujeme dva typy vkladu Clear Deal – termínované vklady a vklady s výpodědní lhůtou.

Clear Deal představuje bankovní vklad s jedním z nejvyšších výnosů na trhu a jasně stanovenou úrokovou sazbou, která je připisována každoročně po celou dobu platnosti vkladu. Výnosy na termínovaných vkladech plynou klientům ze zisků, které banka se svěřenými finančními prostředky realizuje. Banka se tak dělí o úspěch se svými klienty.

Doporučení, řešení a výstupy vycházející z našich služeb Vás povedou nejen k zodpovědnému a vyváženému finančnímu rozpočtu, ale hlavně k celkovému růstu Vašeho kapitálu.

Veškeré naše služby jsou navržené a dále vyvíjené tak, aby Vás vždy spolehlivě chránily před nástrahami, které se přímo či nepřímo dotýkají Vaší peněženky. Mohou to být běžné finanční potřeby, se kterými se potýkáte skoro každý den, ale i složitější situace, ze kterých na první pohled není východiska a může se zdát, že žádné řešení snad ani neexistuje. Podobné okamžiky nás v průběhu života občas potkají a tu chvíli jistě oceníte pomoc a podporu důvěryhodného partnera.

Bytová družstva a SVJ

Pomůžeme s výběrem a vyřízením úvěrů pro bytová družstva (BD) a společenství vlastníků jednotek (SVJ), s pojištěním objektu i odpovědnosti nebo se správou rezervních finančních prostředků s ohledem na jejich likviditu, výnos a bezrizikovost.

Obce

Obcím nabízíme pomoc s pojištěním obecního majetku (movitého i nemovitého), s financováním výstavby obecních objektů (zejména s bankovními produkty) nebo s uložením finančních rezerv s ohledem na jejich likviditu, výnos a bezrizikovost.

Firmy

Na základě individuálních požadavků hledáme a zajišťujeme možnosti profinancování podnikatelských, potažmo developerských projektů, a to v bytové i nebytové výstavbě, nákup pozemku atp.

Cílem našeho coworkingového centra je podpora začínajících podnikatelů, startupů a malých firem v oblasti obchodu a poradenství, PR, marketingu, webdesignu, grafiky, překladatelství, vývoje software a dalších. Coworkingové centrum funguje na principu sdílené kanceláře, kde má každý člen své místo a má tak možnost pracovat na svém projektu. Tento koncept umožňuje začínajícím podnikatelům a malým firmám získat kvalitní pracovní zázemí a díky široké komunitě lidí i cenné kontakty. Velké množství členů platících členské poplatky umožňuje poskytovat tyto služby za ceny, které jsou přijatelné pro všechny.

Rychlý kontakt

telefon: +420 777 772 260
Skype: SPOLEK CZ
email: info@spolek.biz

Sociální sítě
Partneři

Spolupracujeme s řadou spolehlivých partnerů napříč celým trhem pojistných, spořících a úvěrových produktů a investičních nástrojů.

Buďte v obraze

Search