Raiffeisen penzijní společnost je nedílnou součástí skupiny Raiffeisen v České republice, která za posledních 20 let prokázala, že s klienty dokáže vytvořit dlouhodobý vztah a poskytnout jim všechny poptávané finanční produkty ve vysoké kvalitě. Raiffeisen je v řadě evropských zemí již přes sto let symbolem stability a spolupráce v oblasti sdružování a správy peněžních prostředků. Investiční fondy ve správě Raifisenbank dosahují dlouhodobě stabilní či nadprůměrné zhodnocení.
Raiffeisen penzijní společnost založili dva akcionáři: česká Raiffeisenbank, a.s. s podílem 51 % na základním kapitálu a slovenský Tatra Asset Management (TAM), a.s., dceřinná společnost Tatrabanky a.s., který vložil 49 % kapitálu. Obě zakladatelské společnosti jsou regulované finanční instituce dlouhodobě působící na českém a slovenském trhu. TAM má i dlouholeté zkušenosti s provozováním Doplnkové dochodkové společnosti Tatra banky, které poskytuje na Slovensku své služby v rámci penzijního systému více než 180 tis. klientů.
Raiffeisen penzijní společnost, jako dceřiná společnost Raiffeisenbank, bude na trhu vystupovat pod samostatným brandem a bude úzce spolupracovat s Raiffeisenbank a dalšími společnostmi ve skupině Raiffeisen v České republice při distribuci penzijních produktů.

Search